demo

MAKALALAR WE TÄZELIKLER

Türkmen Telekeçileriniň Çörek Önümleriniň Sergisi

Ýakynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň söwda merkezinde ene topragymyzyň sahylygyny şöhratlandyrýan “Rysgal başy bugdaýdyr” atly sergi boldy. Ýurd....

Giňişleýin
25-05-2021
demo

MAKALALAR WE TÄZELIKLER

ÇÖREK MUKADDESLIKDIR

    Türkmeniň ak bugdaýynyň, çöreginiň aýratyn datly bolmagy biziň howa şertlerimizde bugdaý dänesinde adama has ýokumly bolan  iýmit maddalaryň doly bahaly belok....

Giňişleýin
25-05-2021
demo

MAKALALAR WE TÄZELIKLER

Çöregiň taryhymyzdaky gadyr-gymmaty barada.

Halkymyzda hamyr ýugrup, çörek bişirmegiň özboluşly kadasy bar. Durmuşa ornaşan däbe görä, çörek bişirmegi niýet edinen päkize zenan maşgala tamdyryň başyna baryp, ot goýberip b....

Giňişleýin
25-05-2021
demo

MAKALALAR WE TÄZELIKLER

Milanda bugdaýly meýdan

Wengeriýaly senetçi Agnes Denes mundan 40 ýyl çemesi ozal dünýäniň iň uly şäherleriniň biri bolan Nýu-Ýorkda «Bugdaýly meýdan» taslamasy bilen uly gyzyklanma döredipdi. Indi «bu....

Giňişleýin
25-05-2021
demo

MAKALALAR WE TÄZELIKLER

Aşgabatda täze konditer kärhanasy işe girizildi

“Gozly” hojalyk jemgyýeti Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynda çörek-bulka we konditer önümlerini öndürýän täze fabrigi işe girizdi.

Kärhanada gatlakly kökeler, dürli h....

Giňişleýin
25-05-2021

Habarlaşmak üçin

Bu bölümçede siz bize önümçilik hakda öz teswirleriňizi ugradyp bilersiňiz